Asunto-osakkeen varainsiirtovero

Asunto-osakkeesta on suoritettava varainsiirtoveroa 2 % velattomasta kauppahinnasta. Varainsiirtoveroa maksetaan vuoden 2013 jälkeen myös kauppahinnan lisäksi luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvasta osuudesta yhtiön lainoista. Yhtiölainalla tarkoitetaan yleisesti ottaen sellaista luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvaa osuutta yhtiön lainoista, joka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle kerralla tai erissä lainaosuutena tai pääomavastikkeena. Oikeus tai velvollisuus perustuu yleensä yhtiöjärjestyksen määräykseen ja/tai yhtiökokouksen tai hallituksen päätökseen.

Kun on kyseessä kiinteistönvälittäjän välityksin tehty kauppa, vero on suoritettava kaupanteon yhteydessä. Välittäjällä on vastuu siitä, että vero tulee maksetuksi. Välittäjä täyttää kaupanteon yhteydessä varainsiirtoveroilmoituksen ja vahvistaa allekirjoituksellaan valvoneensa veron suorittamisen/vastaanottaneensa asiakkaan selvityksen ensiasunnon verovapauden edellytyksistä. Välittäjä antaa ostajalle ilmoituslomakkeen todistuksena maksetusta verosta.

Mikäli on kyseessä rakentamisvaiheen tai uuden asunnon kauppa, on vero suoritettava ja varainsiirtoveroilmoitus on esitettävä 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Vaikka uuden asunnon kauppa tai rakentamisaikainen luovutus tehtäisiin kiinteistönvälittäjän välityksin, ei tällä ole merkitystä veronmaksuajankohdan määräytymiseen eli vero on tällöinkin maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Välittäjällä ei ole näissä tilanteissa verovastuuta.

Jos myydyt osakkeet voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan lunastaa, on lunastajan maksettava vero ja annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa lunastuksesta. Alkuperäisen ostajan ei tarvitse tällöin maksaa veroa. Jo maksettu vero palautetaan hakemuksesta. Välittäjäkaupassa, jos kukaan ei ole lunastanut osakkeita, on ostajan maksettava vero välittömästi lunastusajan päätyttyä. Kiinteistönvälittäjä on tällöin myös vastuussa veron suorittamisesta. Veronlisäystä ei peritä, jos vero maksetaan välittömästi lunastusajan päätyttyä.

Ks. VSVL, Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje, A 34/200/2015

You Might Also Like