Tunnetko keskivertoisännöitsijän?

Millainen on keskivertoisännöitsijä? Hän on 51-vuotias mies, jolla on reilut 18 vuotta alan työkokemusta. Keskivertoisännöitsijä huolehtii 22 taloyhtiöstä. Hän työskentelee yksityisellä sektorilla, 43 tuntia viikossa. Lähinnä kevätiltaisin hän osallistuu sataan asiakasyhtiöiden kokoukseen vuosittain. Näin kertoo Isännöinnin ammattilaiset 2017 -tutkimus. Naisia isännöitsijöistä on tällä hetkellä noin kolmasosa, mutta ala naisistuu yhä enemmän. Isännöitsijä toimii taloyhtiön toimitusjohtajana … Lue lisää Tunnetko keskivertoisännöitsijän?

Muutostyöt vuokrakodissa

Asunto saattaa joskus kaivata remonttia kunnon tai laadun parantamiseksi, mutta joskus remontteja tarvitsee suorittaa myös vahingonkorjauksen puitteissa. Näissä tilanteissa on tärkeää tunnistaa, mitkä ovat oikeat menettelytavat korjaustöiden hoidossa. Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus suorittaa vuokratussa huoneistossa korjaus- ja muutostöitä. Niistä on kuitenkin sovittava lainmukaisesti kirjallisesti tai erikseen sovittuja aikoja noudattaen. Kiireelliset remontit, kuten vesivahingosta aiheutuvat … Lue lisää Muutostyöt vuokrakodissa

Airbnb majoitustoiminta taloyhtiöissä

Airbnb on kansainvälinen internetpalvelu, jonka kautta voi ilmoittaa oman huoneen tai koko asunnon matkailijalle vuokrattavaksi. Palvelun tarkoituksena on tarjota pääsääntöisesti turisteille kodinomaista majoitusta, jonka suosio kasvaa jatkuvasti Suomessakin. Airbnb voi olla monessa taloyhtiössä näin kesäaikaan ajankohtainen puheenaihe. Airbnb kiinnostaa vuokranantajia yhä enemmän, sillä oman asunnon vuokrauksen osoittauduttua hankalaksi, on Airbnb:n kautta majoittaminen varteenotettava vaihtoehto asunnon … Lue lisää Airbnb majoitustoiminta taloyhtiöissä

Osakehuoneistorekisteri tuo uusia käytäntöjä

Osakehuoneistorekisteriin (ASREK) merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tehdä sähköisesti. Osakehuoneistorekisteri yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi. Kiinteistötarina Isännöinti huolehtii kaikista asiakkaidensa isännöinniltä vaadituista toimenpiteistä. Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden osakeluettelotietojen ylläpidon siirto osakehuoneistorekisteriin alkaa 1.5.2019. … Lue lisää Osakehuoneistorekisteri tuo uusia käytäntöjä

Sisäilmaongelmat ja isännöitsijä

Sisäilmaongelmien selvittämisessä isännöitsijä on avainasemassa kun ongelmaa aletaan purkaa. Ongelman syntyessä isännöitsijä kartoittaa ongelman laadun ja tarvittaessa tilaa asiantuntijapalvelut sisäilmaongelman selvittämiseen, joten isännöitsijän tulee noudattaa tiettyjä vaiheita ongelman ilmentymisen eri vaiheissa. Ongelman ratkaisu on monivaiheinen ja se alkaa yleensä ensin asukkaiden kokemusten ja havaintojen selvittämisellä, jonka jälkeen tehdään rakennuksen kunnon kokonaisvaltainen tutkinta. Epäilyt sisäilmaongelmista tapahtuvat … Lue lisää Sisäilmaongelmat ja isännöitsijä

Digitalisoituminen taloyhtiöissä

Monissa taloyhtiöissä on digitalisoituminen ajankohtaista ja käytännön asioidenkin hoitaminen on muuttumassa tietoteknologian yleistyessä. Digitalisaatio helpottaa kommunikointia, ja tietoa saadaan nopeasti reaaliajassa. Myös paikan ja etäisyyden merkitys on vähentynyt merkittävästi. Nämä tekijät mahdollistavat taloyhtiöissä esimerkiksi etäkokoukset, jolloin kokouksiin voi osallistua teknisen laitteen välityksellä, eikä tarvitse olla fyysisesti läsnä. Myös laki asettaa etäkokouksien järjestämiselle suotuisat puitteet. Taloyhtiön … Lue lisää Digitalisoituminen taloyhtiöissä

Liputus taloyhtiöissä

Liputus on kansallista identiteettiä korostava jo pitkälle historiaan ulottuva tapa. Lipun saa Suomessa nostaa salkoon liehumaan aina kun siihen on aihetta, sillä Suomessa on liputusvapaus. Liputtamalla voi osoittaa niin kunnioitusta, iloa, juhlamieltä kuin suruakin. Suomessa liputetaan virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Virallisia liputuspäiviä on kuusi vuodessa. Näihin kuuluvat myös vaalipäivät, sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu … Lue lisää Liputus taloyhtiöissä

Hyvä vuokratapa

Hyvä vuokratapa on tärkeä ohjeistus asuntojen vuokrauksessa, jonka tarkoitus on edesauttaa toimivaa vuokrasuhdetta – sen luomisesta asianmukaiseen päättämiseen. Hyvä vuokratapa neuvoo kuinka toimia vuokraukseen liittyvissä arjen tilanteissa, kuten miten kannattaa laatia vuokrasopimus useamman vuokralaisen kanssa, mitä tarkoittaa kotirauha ja miten vuokranantaja voi käydä asunnossa. Hyvässä vuokrasopimuksessa määritellään selkeästi pelisäännöt, joita osapuolien on noudatettava. Vuokrasuhteen ehdoista … Lue lisää Hyvä vuokratapa

Yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiöllä täytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan aina olla yhtiöjärjestys, josta tulee vähintään ilmetä seuraavat seikat: Yhtiön toiminimi Yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta Tavallisesti yhtiön kotipaikkana pidetään kuntaa, jossa yhtiön rakennukset ovat. Kotipaikan sijoittaminen muualle kuin rakennuksen sijaintikuntaan voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, jos kaikki osakkeenomistajat asuvat pysyvästi toisen kunnan alueella. Rakennusten sijainti ja kiinteistön hallintaperuste Yhtiön rakennuspaikka … Lue lisää Yhtiöjärjestys

Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapito – korjausvastuu

Hyvänä muistisääntönä toimii se, että osakas on vastuussa pinnoista, kun taas taloyhtiö vastaa rakenteista sekä talon perusjärjestelmistä. Remontoitaessa huoneistoa tai taloyhtiötä täytyy olla selvillä, kuka vastaa ja mistä. Näissä tilanteissa vastuun jakautuminen tulee yleisimmin esille. Jos asukas remontoi huoneistoaan, lähtökohtaisesti hän on se, joka vastaa vahingoista. Remontista tulee silti aina ilmoittaa isännöitsijälle kirjallisesti ja huolehtia … Lue lisää Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapito – korjausvastuu