Esteellisyys hallitystyöskentelyssä

Taloyhtiön päätöksenteon pätevyyttä tulee vaalia siten, että hallituksen jäsen ei osallistu päätöksentekoon tilanteessa, jossa hän saattaa olla esteellinen. Esteellisellä hallituksen jäsenellä ei ole päätöksenteossa puhe-, ehdotuksenteko- tai äänioikeutta. Hallituksen puheenjohtajana toimiminen on myös kielletty. Esteellisyyssäädökset auttavat tunnistamaan tilanteet, joissa hallituksen jäsen saattaa olla jäävi päätöksenteossa taloyhtiössä. Hallituksen jäsen on estynyt tilanteissa, joissa: käsittelyssä on kyseisen … Lue lisää Esteellisyys hallitystyöskentelyssä

Sähköiseen huoneistotietojärjestelmään siirtyminen

Mikä on huoneistotietojärjestelmä? Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä järjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Huoneistotietojärjestelmään kootaan aluksi tiedot kaikista osakehuoneistoista. Osakehuoneistot voivat asuntojen ohella olla esimerkiksi autotalleja. Kun tiedot osakehuoneistoista on viety huoneistotietojärjestelmään, voidaan osakehuoneistoille tehdä sähköisiä omistus- ja panttausmerkintöjä. Huoneistotietojärjestelmän avulla asuntokaupassa voidaan ottaa käyttöön digitaaliset toimintatavat, mikä nopeuttaa ja helpottaa asuntokaupan tekemistä. Myös … Lue lisää Sähköiseen huoneistotietojärjestelmään siirtyminen

Isännöitsijäntodistus – asuntokaupan tärkein asiakirja

Oletko koskaan miettinyt miksi isännöitsijäntodistus maksaa? Isännöitsijäntodistus ei ole vain mikä tahansa paperin palanen, se on myöhemmin niin myyjän kuin ostajankin tuki ja turva. Kun pyyntö isännöitsijäntodistuksesta saapuu isännöintitoimistolle, tarkistetaan ensin huoneiston ja taloyhtiön perustiedot sekä osakkeenomistajat. Sen jälkeen tarkistetaan, että maksuasiat ovat kunnossa eli katsotaan, onko jäänyt maksamattomia vastikkeita ja varmistetaan huoneistonlainaosuudet. Isännöitsijän tehtävänä … Lue lisää Isännöitsijäntodistus – asuntokaupan tärkein asiakirja

Taloyhtiöiden palkat ja hallituksen kokouspalkkiot tulorekisteriin

Tulorekisteri vaikuttaa palkkoja maksavien taloyhtiöiden toimintaan. Vuoden 2019 alusta lähtien taloyhtiöiden on ilmoitettava tulorekisteriin esimerkiksi hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja kustannusten korvaukset. Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen, vaan 1.1.2019 lähtien työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti yhteen paikkaan … Lue lisää Taloyhtiöiden palkat ja hallituksen kokouspalkkiot tulorekisteriin

Tunnetko keskivertoisännöitsijän?

Millainen on keskivertoisännöitsijä? Hän on 51-vuotias mies, jolla on reilut 18 vuotta alan työkokemusta. Keskivertoisännöitsijä huolehtii 22 taloyhtiöstä. Hän työskentelee yksityisellä sektorilla, 43 tuntia viikossa. Lähinnä kevätiltaisin hän osallistuu sataan asiakasyhtiöiden kokoukseen vuosittain. Näin kertoo Isännöinnin ammattilaiset 2017 -tutkimus. Naisia isännöitsijöistä on tällä hetkellä noin kolmasosa, mutta ala naisistuu yhä enemmän. Isännöitsijä toimii taloyhtiön toimitusjohtajana … Lue lisää Tunnetko keskivertoisännöitsijän?

Muutostyöt vuokrakodissa

Asunto saattaa joskus kaivata remonttia kunnon tai laadun parantamiseksi, mutta joskus remontteja tarvitsee suorittaa myös vahingonkorjauksen puitteissa. Näissä tilanteissa on tärkeää tunnistaa, mitkä ovat oikeat menettelytavat korjaustöiden hoidossa. Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus suorittaa vuokratussa huoneistossa korjaus- ja muutostöitä. Niistä on kuitenkin sovittava lainmukaisesti kirjallisesti tai erikseen sovittuja aikoja noudattaen. Kiireelliset remontit, kuten vesivahingosta aiheutuvat … Lue lisää Muutostyöt vuokrakodissa

Airbnb majoitustoiminta taloyhtiöissä

Airbnb on kansainvälinen internetpalvelu, jonka kautta voi ilmoittaa oman huoneen tai koko asunnon matkailijalle vuokrattavaksi. Palvelun tarkoituksena on tarjota pääsääntöisesti turisteille kodinomaista majoitusta, jonka suosio kasvaa jatkuvasti Suomessakin. Airbnb voi olla monessa taloyhtiössä näin kesäaikaan ajankohtainen puheenaihe. Airbnb kiinnostaa vuokranantajia yhä enemmän, sillä oman asunnon vuokrauksen osoittauduttua hankalaksi, on Airbnb:n kautta majoittaminen varteenotettava vaihtoehto asunnon … Lue lisää Airbnb majoitustoiminta taloyhtiöissä

Osakehuoneistorekisteri tuo uusia käytäntöjä

Osakehuoneistorekisteriin (ASREK) merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tehdä sähköisesti. Osakehuoneistorekisteri yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi. Kiinteistötarina Isännöinti huolehtii kaikista asiakkaidensa isännöinniltä vaadituista toimenpiteistä. Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden osakeluettelotietojen ylläpidon siirto osakehuoneistorekisteriin alkaa 1.5.2019. … Lue lisää Osakehuoneistorekisteri tuo uusia käytäntöjä

Sisäilmaongelmat ja isännöitsijä

Sisäilmaongelmien selvittämisessä isännöitsijä on avainasemassa kun ongelmaa aletaan purkaa. Ongelman syntyessä isännöitsijä kartoittaa ongelman laadun ja tarvittaessa tilaa asiantuntijapalvelut sisäilmaongelman selvittämiseen, joten isännöitsijän tulee noudattaa tiettyjä vaiheita ongelman ilmentymisen eri vaiheissa. Ongelman ratkaisu on monivaiheinen ja se alkaa yleensä ensin asukkaiden kokemusten ja havaintojen selvittämisellä, jonka jälkeen tehdään rakennuksen kunnon kokonaisvaltainen tutkinta. Epäilyt sisäilmaongelmista tapahtuvat … Lue lisää Sisäilmaongelmat ja isännöitsijä

Digitalisoituminen taloyhtiöissä

Monissa taloyhtiöissä on digitalisoituminen ajankohtaista ja käytännön asioidenkin hoitaminen on muuttumassa tietoteknologian yleistyessä. Digitalisaatio helpottaa kommunikointia, ja tietoa saadaan nopeasti reaaliajassa. Myös paikan ja etäisyyden merkitys on vähentynyt merkittävästi. Nämä tekijät mahdollistavat taloyhtiöissä esimerkiksi etäkokoukset, jolloin kokouksiin voi osallistua teknisen laitteen välityksellä, eikä tarvitse olla fyysisesti läsnä. Myös laki asettaa etäkokouksien järjestämiselle suotuisat puitteet. Taloyhtiön … Lue lisää Digitalisoituminen taloyhtiöissä