Esteellisyys hallitystyöskentelyssä

Taloyhtiön päätöksenteon pätevyyttä tulee vaalia siten, että hallituksen jäsen ei osallistu päätöksentekoon tilanteessa, jossa hän saattaa olla esteellinen. Esteellisellä hallituksen jäsenellä ei ole päätöksenteossa puhe-, ehdotuksenteko- tai äänioikeutta. Hallituksen puheenjohtajana toimiminen on myös kielletty. Esteellisyyssäädökset auttavat tunnistamaan tilanteet, joissa hallituksen jäsen saattaa olla jäävi päätöksenteossa taloyhtiössä.

Hallituksen jäsen on estynyt tilanteissa, joissa:

  • käsittelyssä on kyseisen jäsenen ja yhtiön välinen sopimus.
  • kyseessä on taloyhtiön ja kolmannen osapuolen välinen sopimus, josta hallitusjäsen voi saada merkittävää etua ja päätös on ristiriidassa yhtiön edun kanssa.
  • hallitusjäsenen hallinnassa olevaa osakehuoneistoa uudistetaan tai muu kunnossapitoa koskeva asia, joka poikkeaa muiden huoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta.
  • kyseessä oikeustoimi, esimerkiksi oikeudenkäynti, missä oma ja taloyhtiön etu eivät täsmää.

Hyvään hallintotapaan kuuluen, jääviys kannattaa ottaa huomioon myös, kun taloyhtiö tekee sopimusta hallituksen jäsenen lähipiiriin kuuluvan sopimuskumppanin kanssa.

Esteellisyyssäädösten tavoitteena on taata hallituksen jäsenten riippumaton taloyhtiön edun tavoittelu, kuitenkin hyvää hallintotapaa noudattaen. Säädöksillä pyritään estämään virheelliset päätökset tai henkilökohtaista etua tavoittelevien henkilöiden tuomat vahingot taloyhtiölle ja sen osakkaille.

You Might Also Like