Kiinteistötarina Isännöinnistä Isännöintiliiton jäsen!

Kiinteistötarina Isännöinti on liittynyt Isännöintiliittoon. Isännöintiliitto toimii isännöitsijöiden ja isännöintipalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen valtakunnallisena etujärjestönä. Isännöintiliittoon kuuluu yli 500 yritysjäsentä ja 22 paikallisyhdistystä.

Tätä kaikkea Isännöintiliitto tekee:

 • Järjestää jäsenille koulutuksia, neuvontaa ja keskustelutilaisuuksia.
 • Tutkii ja tilastoi isännöinti- ja kiinteistöalaa.
 • Tiedottaa isännöintipalveluja koskevista asioista.
 • Toimii viranomaisten ja isännöitsijöiden sekä isännöitsijäpalveluja tuottavien yhteisöjen yhdyssiteenä.
 • Vaikuttaa aktiivisesti isännöintiyritysten toimintaympäristöön.
 • Tekee yhteistyötä kiinteistöalan muiden järjestöjen kanssa.

Isännöintiliiton jäsenyrityksenä Kiinteistötarina Isännöinti on sitoutunut noudattamaan Hyvän isännöintitavan mukaisesti Isännöinnin eettisiä ohjeita:

 • toimii huolellisesti ja taloyhtiön edun mukaisesti
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa taloyhtiön eduksi
 • toimii tasapuolisesti
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että taloyhtiö tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • tuntee toimialan lainsäädännön ja normit
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä

Lue lisää Isännöintiliiton sivuilta!

You Might Also Like