Liputus taloyhtiöissä

Liputus on kansallista identiteettiä korostava jo pitkälle historiaan ulottuva tapa. Lipun saa Suomessa nostaa salkoon liehumaan aina kun siihen on aihetta, sillä Suomessa on liputusvapaus. Liputtamalla voi osoittaa niin kunnioitusta, iloa, juhlamieltä kuin suruakin.

Suomessa liputetaan virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Virallisia liputuspäiviä on kuusi vuodessa. Näihin kuuluvat myös vaalipäivät, sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaan. Vakiintuneita liputuspäiviä on vuosittain 13. Yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt saavat liputtaa muulloinkin kuin virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Tämä koskee myös taloyhtiöitä. Lipun saa siis mielellään nostaa salkoon perhejuhlien tai muiden merkkipäivien kunniaksi. Taloyhtiössä asukkaat tilaavat ja maksavat itse nämä yksityiset merkkipäiväliputukset, kun taas yleiset liputukset virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä kustantaa taloyhtiö.

Taloyhtiössä hallitus vastaa liputuksesta. Liputus yleensä sisältyy vakiintuneen käytännön mukaisesti kiinteistön huoltosopimukseen, jolloin huoltoyhtiö huolehtii liputuksen ohella myös lipun ja lipputangon kunnosta. Pienemmissä taloyhtiöissä osakkaat saattavat itse huolehtia kiinteistönhuollosta, jolloin liputusvuorot jaetaan yleensä heidän kesken. Huoltoyhtiön tai liputusvuorossa olevan osakkaan kuuluu hoitaa asia ilman erillistä pyyntöä. Kertaluonteisista liputuksista, kuten suruliputuksesta, sovitaan erikseen.

Suruliputus suoritetaan omaisten pyynnöstä vainajan kuolinpäivänä ja toisen kerran vainajan siunauspäivänä. Taloyhtiö yleensä kustantaa suruliputuksen. Liputus voidaan suorittaa kertaluonteisesti myös sisäministeriön erillisen suostumuksen perusteella. Esimerkiksi yleinen, valtiollinen suruliputus voidaan määrätä koko kansakuntaa koskevan yllättävän tapahtuman johdosta. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa presidenttien kuolin- ja hautajaispäivät. Isännöitsijä yleensä sopii liputuksesta erikseen huoltoyhtiön kanssa kertaluonteisen liputuspäivän tullessa eteen.

Jos taloyhtiössä liputuksen hoitavat osakkaat vuorollaan, on hallituksen tai isännöitsijän hyvä antaa selkeät ohjeet esimerkiksi liputusajoista ja -tavoista, jotta jokainen osaa toimia oikein omalla liputusvuorollaan. Liputuksessa pitää noudattaa liputusaikoja ja lippua kunnioittavia hyviä tapoja. Liputuksesta annetun asetuksen mukaan liputus alkaa aamulla kello 8 ja päättyy auringon laskiessa. Kesällä lippu pitää laskea viimeistään kello 21. Muun muassa itsenäisyyspäivän ja juhannuksen osalta liputusaikoihin on tehty poikkeuksia, ja lippu saa liehua salossa tavallista pidempään. Lippu tulee nostaa salkoon hillityn arvokkaasti, tasaisin ja rauhallisin vedoin. Myös lipun laskeminen tapahtuu yhtä arvokkaasti. Lippu ei saa missään vaiheessa koskettaa maata. Suruliputuksessa lippu nostetaan ensin aivan ylös, minkä jälkeen se lasketaan puolitankoon. Myös lippua laskiessa kuuluu lippu nostaa ensin ylös ja vasta sitten alas. Tämä arvokkaasti tehtävä ele on ikään kuin viimeinen tervehdys vainajalle. Liputuksesta tarkempia ohjeita antaa sisäasiainministeriö.

You Might Also Like