Pinta-ala

Asuntomarkkinointiasetuksen mukaan asuntomarkkinoinnissa ilmoitettava asunnon pinta-ala eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin. Tämän vuoksi tulee pyrkiä selvittämään asuintilojen ja muiden tilojen pinta-ala. Asuintilojen pinta-alan laskemiseen voidaan käytännössä soveltaa SFS 5139 standardin mukaista huoneistoalan laskemisjärjestelmää. Ennen 1.1.1992 perustetussa asunto-osakeyhtiössä yhtiöjärjestyksessä ilmoitetut pinta-alat eivät kuitenkaan välttämättä vastaa SFS 5139 standardin huoneistoalaa. Mikäli välitysliike epäilee asuintilojen pinta-alaa, tulee toimeksiantajalle jo toimeksiantoa tehtäessä suositella, että kohteessa suoritetaan pinta-alan tarkistusmittaus. Tilojen jakautuminen asuintiloihin ja muihin tiloihin on tuotava selkeästi esiin asuntomyyntiesitteessä.

SFS-standardin mukaan huoneistoala mitataan pääsääntöisesti asuntoa rajoittavien seinien sisäpinnoista. Huoneistoalasta vähennetään kantavien ja osastoivien väliseinien ja hormiryhmien ala. Ei-kantava väliseinän ala otetaan tavallisesti huoneistoalaan.

Asuinrakennuksen pinta-alatiedot voidaan useimmiten selvittää hyväksytyistä rakennuslupapiirroksista.

Ks. lisää välityslaki, asuntomarkkinointi asetus, Kiinteistöalan keskusliitto ry: Ohje hyvästä välitystavasta. 2008.

You Might Also Like