Luettuaan Kiinteistötarina Isännöinti Oy:n asiakasrekisteriä koskevat käyttöehdot henkilö hyväksyy ne ja antaa samalla suostumuksensa Kiinteistötarina Isännöinti Oy:lle rekisterin käyttöön tietojensa osalta tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Kiinteistötarina isännöinti Oy:n asiakasrekisteristä:

Rekisterin pitäjä

Kiinteistötarina Isännöinti Oy (Y-tunnus 2787258-9)

Rekisteriasioista vastaava yhteystiedot

Sähköposti: ulla(at)kiinteistotarina.fi

Rekisterin nimi

Kiinteistötarina Isännöinti Oy/Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin tarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Kiinteistötarina Isännöinti Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Kiinteistötarina Isännöinti Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tietojärjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

Rekisterin voimassaolo

Rekisteristä voi poistaa omat tietonsa koska tahansa ilmoittamalla asiasta: ulla(at)kiinteistotarina.fi

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleKiinteistötarina Isännöinti Oy ei luovuta tietoja eteenpäin ilman asianomaisen henkilön omaa suostumusta.