Saako kellarivarastossa säilyttää autonrenkaita?

Lainsäädäntö ei ota suoraan kantaa siihen, voiko omassa kellarivarastossaan säilyttää autonrenkaita. Autonrenkaiden säilyttämiseen voi kuitenkin liittyä turvallisuusriski, sillä tulipalon sattuessa palavista renkaista tulee runsaasti myrkyllistä, sakeaa savua, joka vaikeuttaa pelastustöitä. Palavia renkaita on myös vaikea saada sammumaan.

Pelastusviranomaiset ovat yleisesti tulkinneet, että omassa kellarivarastossa saa säilyttää vain yhden rengaskerran. Sen sijaan kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Taloyhtiöllä voi olla omat sääntönsä renkaiden säilytyksessä, ja järjestyssäännöt voivat jopa kokonaan kieltää renkaiden varastoinnin. Tällöin asukkaan vaihtoehto on vuokrata tilaa esimerkiksi rengashotellista.

Taloyhtiö voi myös halutessaan järjestää virallisen tilan asukkaiden renkaille. Jos tila tehdään varastoon, on tärkeää konsultoida pelastusviranomaisia paloturvallisuusasioissa.

Tilastojen mukaan renkaiden säilytys häkkivarastossa ei ole valtaisa riski. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilaston mukaan kerrostalojen häkkivarastoissa syntyy Suomessa noin 10 tulipaloa vuosittain. Sitä, kuinka monessa tapauksessa tulessa ovat olleet myös renkaat, tilastot eivät kerro.

You Might Also Like