Hyvä isännöinti


Millaista on hyvä isännöinti?

Kiinteistöjen ylläpito on monille niin itsestäänselvyys, että sen tärkeyttä ei välttämättä aina muista. Hauska vertauskuva isännöitsijästä on perheen äiti: niin välttämätön henkilö, että kiitos unohtuu. Hyvän isännöitsijän on taivuttava myös juristin, psykologin, ekonomin ja insinöörin rooliin. Kun esimerkiksi isännöitsijän vaihto tulee ajankohtaiseksi, kannattaa muutamaan seikkaan kiinnittää huomiota.

Hyvä isännöinti edellyttää tilaajan edun mukaista toimintaa, huolellisuutta ja avoimuutta. Isännöitsijällä tulee olla tarpeeksi aikaa yhtiölle ja mikäli asiakkaita on useita, täytyy noudattaa tasapuolisuutta. Isännöinnissä on aina vastuu, joka isännöitsijän on ymmärrettävä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että isännöitsijän tulee ottaa toimeksiantoja vain omien kykyjensä ja resurssiensa puitteissa. Muuttuvassa ympäristössä hänen tulee tuntea alan säännöt ja normit ja kokoajan ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Isännöintiä kilpailutetaan ja verrataan usein ainoastaan hinnan perusteella, vaikka tärkeämpää on löytää oikeat ratkaisut ja tavat tehdä työtä. Muutaman kympin takia ei kannata jättää parempaa isännöitsijää ottamatta, koska hyvä isännöitsijä tuo säästöjä ja kasvattaa kiinteistön arvoa. Kun toiveet ja tavoitteet ovat selvillä, kannattaa niiden mukaisesti kilpailuttaa 2-4 erilaista yritystä. Tarjousten perusteella haastatellaan sopivimmat isännöitsijät. Kiinteistötarina Isännöinti kertoo mielellään myös referenssinsä hoitamiltamme taloyhtiöiltä.

Jos vastaus näihin kysymyksiin on kyllä, isännöinti on hyvällä tasolla. Ja jos olet vaihtamassa isännöitsijää, kiinnitä huomiota näihin asioihin, kun haastattelet kandidaatteja:

  • Onko tieto taloyhtiön asioista helposti saatavilla?
  • Ovatko talonne tulevat korjaustarpeet tiedossasi?
  • Onko pelastussuunnitelma ajan tasalla?
  • Saatko isännöitsijän helposti kiinni?
  • Ovatko isännöitsijän tehtävät ja vastuut selkeät?
  • Raportoiko isännöitsijä riittävästi hallitukselle / asukkaille?
  • Vastaako isännöinnin laatu sen hintaa?
  • Pysyvätkö isännöinnin kustannukset budjetin raameissa?
  • Onko taloyhtiön kustannusbudjetti yllätyksetön?
  • Hoituvatko hankkeet suunnitellusti?

Hyvän isännöinnin eteen kannattaa nähdä kilpailuttamisen vaiva. Aktiivinen ja ammattitaitoinen isännöitsijä parantaa kiinteistön arvoa. Kiinteistötarina tarjoaa isännöintipalveluita Pirkanmaalla. Meillä on kokonaisvaltainen ote, joka heijastuu asiakkaille innokkaana ja ammattitaitoisena tekemisenä. Pyydä tarjous tamperelaisesta Kiinteistötarinasta!