Puhdas sisäilma


Ilmanvaihdon tarkoitus on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Huono sisäilma saattaa aiheuttaa epämääräisiä ja vaikeasti todennettavia oireita kuten hengitysteiden ärsytystä, päänsärkyä ja huimausta. Oireet lisääntyvät tietyssä paikassa esimerkiksi kotona tai työpaikalla. Jos oireet jatkuvat pidempään, on syytä tutkia asiaa lääkärin kanssa. Mikäli muuta syytä ei selvästi löydy, kannattaa selvittää voivatko sisäilmaongelmat olla oireiden aiheuttaja.

Sisäilmaongelmia selvitetään tilojen rakenteiden kunnollisella selvityksellä ja hengitysilman laadun tutkimuksella. Sisäilmaongelmat voivat johtua kosteusvaurioista, radonista ja muista rakennusaineissa olevista kemiallisista yhdistelmistä, jotka tuottavat hengitysilmaan haitta-aineita. Usein tutkimuksessa rakenteisiin tehdään avauksia, mikäli syyt eivät ole selkeästi esillä.

Kiinteistötarinan kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii pirkanmaalainen ASUA Remontit, joka on arvostettu sisäilmakorjausten kumppani. Sisäilmaremontissa on kyse ongelmakohtien löytämisestä ja niiden oikeaoppisesta korjaamisesta. On tärkeää sulkea huonetilan ulkopuolelta tulevat epäpuhtaudet pois, koska alipaineinen tila vetää huoneilmaan epäpuhtauksia seinien, ikkunoiden ja lattioiden liittymistä. Kun ilmanvaihto pitää tilan alipaineisena, pitää korvausilman tulla hallitusti suunnitelluista paikoista. Eri rakenteet vaativat erilaisia materiaaleja ja materiaalien soveltuvuus tulisi selvittää ennen asennuksia. Homeiset materiaalit pitää korvataan uusilla. Tiivistyksiin tulee käyttää niihin hyväksyttyjä tiivistysmateriaaleja ja varmistaa toimivuus mittauksilla.

Kiinteistötarinan isännöitäviin kohteisiin annamme maksuttoman asiantuntijakäynnin, jonka jälkeen toimitamme kahden viikon sisällä laajamittaisen näkemyksen mahdollisen remontin toteutuksesta ja kustannuksista.

Mikäli tilassa huomataan sisäilmaongelma, lähdetään sitä purkamaan seuraavasti:

  • valitaan asiantuntija johtamaan selvitystyötä
  • selvitetään asukkaiden kokemukset ja havainnot (ks. esim. Sisäilma Ry:n lomake)
  • tutkitaan rakennuksen kunto kokonaisvaltaisesti
  • tehdään johtopäätökset havaintojen ja asukkaiden kokemusten perusteella siitä, mikä/mitkä tekijät rakennuksessa mahdollisesti aiheuttavat koetut haitat
  • korjataan haittoja aiheuttavat vauriot ja ongelmat
  • huolehditaan tiedonkulusta asukkaiden ja taloyhtiön välillä.

ASUA Remontit hoitaa kokonaisuudessaan koko sisäilmakorjauksen prosessin korostaen avointa ja selkeää tiedonvaihtoa asiassa.

Kysy lisää soittamalla p. 040 776 0538 tai ottamalla yhteyttä remontointi(at)kiinteistotarina.fi