Visio ja arvot


Visiomme Kiinteistötarinassa on: Olemme mukana asumisen muutoksessa tarjoten ensiluokkaista ja laaja-alaista palvelua asiakkaillemme kaikissa kodin vaihtamiseen ja asuntosijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Visiomme määrittää toimintaamme ja kuvaa millaisen vaikutuksen haluamme tehdä toimialaan.

Kiinteistötarinalla on neljä arvoa, joissa kiteytyvät yhteiset ajatuksemme siitä, milloin ja miksi tunnemme ylpeyttä ja hyvää mieltä yrityksestämme ja työyhteisöstämme. Kiinteistötarinan arvojen tehtävänä on myös kertoa meille, miten pääsemme visioomme. Arvot ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme ja kertovat, miten toimimme suhteessa asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja työkavereihimme. Kiinteistötarinan perusarvot ovat jatkuva kehittyminen, asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja tuloksellisuus.

JATKUVASTI KEHITTYVÄ KIINTEISTÖTARINA

Työmme kiinteistötoimialalla perustuu jatkuvaan kehittymiseen. Sen ydin on osaava ja aktiivinen henkilöstö. Jatkuva muutos edellyttää jokaiselta halua kehittyä. Työmme vaatii uuden ideoimista sekä tarpeellisten muutosten läpivientiä tehokkaasti. Seuraamme aktiivisesti kehitystämme.

ASIAKASLÄHTÖINEN KIINTEISTÖTARINA

Pidämme asiakasta aina tärkeimpänä. Teemme töitä enemmän, jotta asiakkaan odotukset ylittyvät. Asiakaslähtöisyys taataan ammattitaitoisella työyhteisöllä, luotettavuudella ja vastuunottamisella. Haluamme aina jättää asiakkaillemme positiivisen mielikuvan toiminnastamme.

LUOTETTAVA KIINTEISTÖTARINA

Teemme aina sen mitä lupaamme. Olemme avoimia toiminnassamme ja osaamiseemme voi luottaa. Noudatamme aina hyvää isännöintitapaa sekä asiakkaiden, työkavereiden ja muiden kanssa tehtyjä sopimuksia.

TULOKSELLINEN KIINTEISTÖTARINA

Olemalla tehokkaita ja kilpailukykyisiä varmistamme toiminnan jatkuvuuden ja kasvun. Tuloksellisuuteen pyrimme selkeiden tavoitteiden, tehokkaiden ja taloudellisten toimintamallien kautta sekä avoimen viestinnän avulla.