Taloyhtiön tilinpäätös

Kun kevät koittaa on monella taloyhtiöllä taas edessään tilinpäätöksen teko. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja yhtiökokous järjestettävä puolen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kevään korvalla on hyvä palautella mieliin, että mitä taloyhtiön osakkaiden kannattaisi tilinpäätöksestä tarkistaa. Kaikki taloyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia ja niiden pitää laatia tilinpäätös. Vaikka taloyhtiön hallitus on vastuussa yhtiön taloudesta, käytännössä yleensä isännöitsijä tekee tilinpäätöksen. Taloyhtiön tilinpäätös pitää sisällään toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä liitetiedot. Asunto-osakeyhtiön taseesta löytyy eriteltyinä taloyhtiön omaisuus ja velat.

Taloyhtiön toiminta­kertomus sisältää yhtiön perustiedot, kuten hallituksen kokoonpanon ja osakesiirrot. Lisäksi siinä kerrotaan edellisen tilikauden tapahtumista ja arvioidaan tulevaa kehitystä. Toimintakertomuksesta löytyy tietoa esimerkiksi tulevista remonteista.

Toimintakertomuksesta käy ilmi muun muassa, miten vastikkeita on kerätty ja käytetty sekä sen, onko niitä kerätty riittävästi. Lisäksi siitä selviää taloyhtiön ottamat lainat ja muut sitoumukset. Toimintakertomuksessa on myös talousarviovertailu, jossa verrataan taloyhtiön vuoden budjettia toteutuneisiin lukuihin. Talousarviovertailu on tärkeä osa tilinpäätöstä, sillä siitä selviävät olennaiset poikkeamat budjetoitujen lukujen ja toteutuneiden kustannusten välillä.

Tuloslaskelmasta löytyvät esimerkiksi tilikaudelle kuuluvat hoitokulut eriteltynä sekä lukujen vertailu edelliseen tilikauteen. Tuloslaskelmasta käy ilmi, onko taloyhtiö tehnyt voittoa vai tappiota. Mikäli toteutuneet kustannukset eroavat budjetoiduista, siitä pitää olla lisää tietoa toimintakertomuksessa.

Taloyhtiön osakkaiden tulisi kiinnittää huomiota siihen, että onko taloyhtiön budjetti alittunut tai ylittynyt. Jos toteutuneet kustannukset eroavat budjetista paljon, on syytä huolestua. Osakkaiden kannattaa tarkistaa, että onko kerättyjä rahoja käytetty tarkoituksenmukaisesti ja niin kuin on sovittu. Koska taloyhtiön rahat ovat käytännössä osakkaiden maksamia vastikkeita, huolellinen tilinpäätöksen tarkastaminen on tärkeää. Osakkaiden on hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi suurista remonteista voi vaatia talousarviota, vaikka ne olisivatkin vielä keskeneräisiä tilinpäätöshetkellä.

You Might Also Like