Tupakointikiellon hakeminen

Vuoden alussa tuli voimaan tupakkalain uudistus. Tämä säännös antaa taloyhtiöille aiempaa helpommat keinot hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille, yhteisille piha-alueille ja jopa huoneistoihin sisälle.

Käytännössä tupakointia voidaan rajoittaa kahdella tavalla: hakemalla kieltopäätöstä suoraan kunnalta tai toteennäytettävän terveyshaitan pohjalta, terveyssuojelulain perusteella. Päätöksentekoprosessi saattaa kestää kauan. Kiinteistöliiton arvion mukaan kunnan päätöksen saamisessa kestää vähintään kahdeksan kuukautta.

Tupakointikieltoa haetaan osakkaan tai hallituksen aloitteesta yhtiökokouksessa enemmistön päätöksellä. Ennen yhtiökokousta on kuultava sellaisia huoneiston haltijoita, joita kielto koskee.

Jos kukaan ei moiti yhtiökokouksen päätöstä tupakointikiellosta oikeusteitse, voidaan edetä hakemusvaiheeseen. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja sovun ylläpitämiseksi, Kiinteistötarina Isännöinti suosittelee, että kiellosta kerrotaan avoimesti taloyhtiön kaikille asukkaille jo kiellon harkintavaiheessa.

Kunnat veloittavat taloyhtiöitä asian käsittelyssä tuntiperusteisesti. Sen lisäksi on hyvä muistaa, että kiellon hakeminen vaatii toimia myös isännöitsijältä ja tämä tietää kuluja taloyhtiölle. Kiellolle on myös haettava lainvoimaisuustodistus käräjäoikeudelta, joka lisää tupakointikiellon kustannuksia.

KIINTEISTÖTARINA ISÄNNÖINNIN MAALAISJÄRJEN ÄÄNI:

  • Taloyhtiön kannattaa tehdä asianmukainen tupakointipaikka pihalle paikkaan, joka on helposti saavutettavissa, eikä aiheuta terveys- tai hajuhaittaa muille asukkaille.
  • Tupakkapaikka tulisi rakentaa tarpeeksi kauas porrasovista, jotta alipaine ei vie savua porrashuoneisiin. Kun asetetaan selkeä, viihtyisä tupakkapaikka, poistuvat ympäristölle haitalliset tupakannatsatkin pihasta.
  • Kun pyritään sopuisaan ratkaisuun, säilyy taloyhtiössä sopu ja taloyhtiön rahatkin säästyvät.

Taloyhtiöille on nyt julkaistu ohjeet, jotka opastavat kiellon hakemisessa.

You Might Also Like