Vastuunjako taloyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiön vastuunjako

Kun asunto-osakeyhtiössä tapahtuu vahinko, tai jokin asia tulee huoltaa, kuka on vastuussa? Vastuuta voidaan määritellä yhtiöjärjestyksessä, mutta yleensä säädökset ovat samankaltaiset kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Pääsääntöisesti taloyhtiön vastuulla on itse rakennus, osakehuoneistojen rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät. Perusjärjestelmiin kuuluu esimerkiksi lämmitys, sähkö, tiedonsiirto, kaasu, vesi, viemäri ja ilmanvaihto. Osakkeenomistajan vastuulla on osakehuoneiston sisäosat.

Vastuu riippuu vahingon laadusta. Kun vahinko on tapahtunut ja asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjako selvinnyt, tarkastellaan korvausvaatimuksia myös siitä näkökulmasta, onko joku vahingonkorvauslain perusteella vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Tästä linkistä avautuu tarkempi vastuunjakotaulukko, josta näkee suuntaa-antavasti kumpi osapuoli vastaa korjauksesta tai huollosta. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan taulukossa osoitetut tiedot. Yksittäisissä taloyhtiöissä voidaan poiketa tästä vastuunjaosta tietyin edellytyksin.

Korvausvastuu vahingosta

Joissain tapauksissa ns. aiheuttamisperiaate voi johtaa vastuunkantajan vaihtumiseen. Jos esimerkiksi yhtiön vastuulla oleva asia on selkeän vahingon tai törkeän huolimattomuuden vuoksi tuhoutunut, siirtyy vastuu vahingon aiheuttajalle. Vahingon laadusta riippumatta kannattaa aina tarkistaa, voiko sen korvata esimerkiksi kiinteistövakuutuksesta tai osakkaan omasta kotivakuutuksesta.

Muutostöistä tehtävä ilmoitus

Remontti- ja muutostyöt saa osakas hoitaa hallitsemissaan tiloissa varsin laajasti. Osakkaalla on kuitenkin ilmoitusvastuu kunnossapito- ja muutostöistä isännöitsijälle tai hallitukselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee työtä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistöön, rakennuksen tai huoneiston osaan. Lisäksi töistä, jotka vaikuttavat yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen on ilmoitusvelvollisuus.

You Might Also Like