Muutostyöilmoitus


Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti isännöitsijälle.

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen sille asetettuja ehtoja. Osakkeenomistaja vastaa siitä, että työ toteutetaan huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen, riippumatta siitä käyttääkö taloyhtiö valvontaoikeuttaan. Töitä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Muutostyöilmoitus veloitetaan osakkaalta ilmoituksen käsittelystä ja valvonnasta syntyneet kohtuulliset kustannukset voimassa olevan isännöintisopimuksen hinnaston mukaisesti.

Lataa asunto-osakeyhtiön muutostyöilmoitus

Lataa Talliosakkeen muutostyöilmoitus

Muutostyöilmoituksen voi toimittaa skannattuna: isannointi(at)isannointi.fi tai postilla Kiinteistötarina Isännöinti, Näsilinnankatu 34, 33200 Tampere.