Yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiöllä täytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan aina olla yhtiöjärjestys, josta tulee vähintään ilmetä seuraavat seikat:

  1. Yhtiön toiminimi
  2. Yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta

Tavallisesti yhtiön kotipaikkana pidetään kuntaa, jossa yhtiön rakennukset ovat. Kotipaikan sijoittaminen muualle kuin rakennuksen sijaintikuntaan voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, jos kaikki osakkeenomistajat asuvat pysyvästi toisen kunnan alueella.

  1. Rakennusten sijainti ja kiinteistön hallintaperuste

Yhtiön rakennuspaikka eli se, minkä kunnan alueella ja millä kiinteistöllä rakennukset sijaitsevat. On mainittava, onko kiinteistö yhtiön omistama vai hallitseeko yhtiö kiinteistöä muulla hallintaperusteella kuten vuokraoikeuden perusteella.

  1. Huoneistoja koskevat määräykset

Määritettävä huoneistojen sijainti, tunnus, pinta-ala, käyttötarkoitus ja huoneiden lukumäärä. Pinta-ala on rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjen mittaustapojen, standardissa SFS 5139 määritelty huoneistoalan laskemismenetelmä.

  1. Osakehuoneistojen hallinta

Järjestysnumerolla on mainittava, mikä osake tai osakeryhmä oikeuttaa hallitsemaan mitäkin osakehuoneistoa. Osakehuoneistoilla tarkoitetaan myös muita tiloja kuin varsinaisia osakashallinnassa olevia huoneistoja, joten yhtiöjärjestyksessä on mainittava ja luetteloitava mm. varasto-osakkeet ja autotalliosakkeet.

  1. Yhtiön hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat

Yhtiön hallinnassa voi olla esimerkiksi asuinhuoneistoja tai varastotiloja. Yhtiön hallinnassa ja osakashallinnassa olevat tilat pitää yksilöidä siten, että mainitaan sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, numero tai kirjaintunnus sekä varsinaisten huoneistojen osalta lasketut pinta-alat.

  1. Yhtiövastike

Mainittava vastikkeen maksuperuste yksiselitteisesti. Vastikeperuste voidaan vapaasti valita asunto-osakeyhtiötä perustettaessa. Vastikkeet voivat olla erisuuruiset eri huoneistoissa (yleisimmin toimitilat ja asuintilat). Voidaan myös määrätä tilanteista, joissa vastikkeen määrä vaihtelee.

You Might Also Like